Yapılarında amino grubu ( -NH2 ) ve karboksil grubu (-COOH) içeren bileşiklere amino asitdenilmektedir. Proteinlerin (polipeptitlerin) monomeri yani yapıtaşı olan amino asitler karbon grubuna bağlı karbonil grubu, amino grubu ve radikal gruplardan oluşmaktadır. Doğada en iyi bilinen 20 çeşit amino asit çeşidi bulunmaktadır. Amino asit çeşitlerini tümü bitkilerde üretilmesine karşın insan ve hayvanlarda 12 çeşidi dönüşüm reaksiyonu sonucu elde edilirler. İnsan ve hayvanlar geriye kalan 8 amino asit çeşidini vücut içerisinde üretemedikleri için dışarıdan hazır olarak elde etmesi gerekmektedir. Bu şekilde dışarıdan hazır olarak elde adilen amino asitlere temel (esansiyel) amino asitler denilmektedir.
Bir amino asit;
– Karbonil grubu olarak adlandırılan asit kısmı (-COOH)
– Amino grubu olarak adlandırılan baz kısmı (-NH2)
– Radikal grup olarak adlandırılan değişken kısımlardan oluşmaktadır.
Amino grubu (-NH2) – Radikal grup – Karboksil grup (-COOH)