Sindirimin aşamaları:
1. Mekanik sindirim: Besinlerin çiğnenerek ve sindirim sistemindeki kas
hareketleriyle ezilmesi ile küçük parçalara ayrılması

• Besinlerin yüzey alanını genişleterek kimyasal sindirime yardımcı olur
2. Kimyasal sindirim: Parçalanmış besinlerin enzimler ve su yardımı ile yapıtaşlarına
ayrılması
• Tepkimeler sırasında su kullanıldığı için bunlara hidroliz tepkimeleri denir
• Kimyasal sindirim sonunda
• Polisakkaritler basit şekerlere
• Yağlar gliserol ve yağ asitlerine
• Proteinler amino asitlere
• Nükleik asitler nükleotitlere dönüştürülür