Kalite Politikamız

Firmamızın amacına uygun, kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluk için bir taahhüt içerecek şekilde oluşturulan kalite politikası, politikalar formunda belirtilmiştir. Kalite politikası, kuruluş içinde iletilmesi ve anlaşılmasını sağlamak üzere; her bölümde asılı olarak bulundurulmaktadır ve konu ile ilgili eğitimler düzenlenerek, her çalışana iletilmiştir. Kalite politikası süreçlerimizin ve hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesine, kalite hedeflerinin gözden geçirilmesine ve oluşturulmasına kılavuzluk eder. Tesisimiz, kalite politikasının etkinliği, hedefleri, beklentileri ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilir ve gerekiyorsa değiştirilir.

Kalite politikası tüm çalışanlara duyurulur. Oryantasyon eğitiminde yeni işe başlayan personele kalite politikası tanıtılarak, çalışanların işe ilk girişten itibaren kalite politikasını öğrenmeleri sağlanır. İç tetkikler sırasında personelin kalite politikasını ne ölçüde anlayıp çalışmalarına yansıttığı araştırılır.